giovedì 17 maggio 2012

نرگس محمدی به زندان زنجان منتقل شد

http://melimazhabi.com/?p=9593
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در اقدامی غیر قانونی و سئوال برانگیز به زندان زنجان منتقل شده است. بنا بر آخرین اخبار رسیده به سایت ملی-مذهبی نرگس محمدی از بهداری اوین به زندان زنجان منتقل شده است. این در حالی است که حکم زندان خانم محمدی در تهران صادر شده است. به نظر می رسد با توجه به وضعیت اسفناک زندان های شهرستان این انتقال در ادامه روند اذیت و آزار نرگس محمدی صورت گرفته است. خاطرنشان می شود نرگس محمدی که به فلج عضلانی مبتلا شده در روزهای اخیر در وضعیت وخیمی به سر می برد و بیماری وی که میراث زندان قبلی اش می باشد دوباره اوج گرفته است. این بیماری مرموز در محیط های پراسترس و پرفشار اوج می گیرد. این خبر از سوی همسر وی تقی رحمانی عضو شورای فعالان ملی-مذهبی تایید شده است.