giovedì 26 novembre 2009

سخنرانی پروین اردلان در بولونیای ایتالیا


بودن در دموکراسی، مبارزه برای دموکراسی و لزوم گسترش شبکه ارتباطی


نوامبر17و19 در فستیوال سالانه ملاقات مدیترانه در شهر ریچونه که امسال با عنوان ایران برگزار شد، مهوش شیخ الاسلامی مستند ساز و پروین اردلان فعال جنبش زنان و برنده جایز اولاف پالمه حضور داشتند. پروین همچنین در نشستی که استانداری شهر بولونیا به افتخار حضور او برگزار کرد شرکت کرد. او در این دو برنامه درباره فعالیتهای جنبش های دموکراتیک چون جنبش دانشجویی و زنان و همچنین کمپین یک میلیون امضا سخن گفت. در برنامه بولونیا خانم بئاتریس دراگتی فرماندار شهر بولونیا در حال خوشامد گویی به پروین گفت :« من به خاطر اهمیت مبارزات زنان ایران برای برابری حقوقی که تفکیک ناپذیر از مبارزه برای دموکراسی است و دیگر این که یادمان نرود که حتی کشورهایی که در دموکراسی زندگی می کنند هر لحظه امکان برگشت از دموکراسی را دارند دست شما را می فشارم» همچنین خانم گابریلا مونترا مسئول حقوق برابر شهر بولونیا ضمن خوشامد گویی به مهمان این شهر و اشاره به مبارزات زنان ایران برای کسب آزادی و حقوق برابرگفت : « شما برای برابری مبارزه می کنید و ما باید برای جلب حمایت و مشارکت جهانی نت ورکینگ جهانی زنان را گسترش دهیم»

در این برنامه همچنین صبری نجفی از فعالان کمپین در ایتالیا به نحوه شکل گیری و فعالیت کمپین در ایتالیا اشاره کرد و گفت :«ما زنان ایرانی در خارج از کشور سالهاست که با نگرانی به اتفاقاتی که در ایران می افتد چشم دوخته ایم و از جنبش مسالمت آمیز زنان ایران در راه رسیدن به برابری و رفع قوانین تبعیض آمیز نه تنها استقبال می کنیم بلکه همه نیرویمان را برای گسترش اخبار آن, پیشبرد آن و پشتیبانی از خواهرانمان بکارمی بریم. فعالان کمپین یک میلیون امضا در ایتالیا از دوسال پیش سعی در پخش اخبار جنبش مسالمت آمیز زنان ایران دارندو توانسته اند در کناربرنامه های فرهنگی و هنری, اهداف کمپین یک میلیون امضا را برای هموطنان ایرانی باز گو کنند و مردم ایتالیا بخصوص زنان را به مسائل زنان ایران بیشتر آشنا کنند و به همبستگی بین زنان ایران و ایتالیا بیافزایند.»

پروین اردلان در سخنانش با تاکید برسخنان خانم مونترا گفت : دلیل حضور من در اینجا همان نکته ای است که خانم مونترا بیان کردند. ما زنان ایران و جهان باید بتوانیم مسائل یکدیگر را مسائل مشترک خودمان بدانیم و همدیگر را برای ایجاد همبستگی جهانی و خواهری در این عرصه یاری رسانیم. مسئله یک زن ایتالیایی و مبارزه اش برای کنترل بر بدنش و حق تولید مثل همان قدر اهمیت دارد که مبارزه ما زنان ایران برای داشتن حقوقی چون ازدواج، طلاق و سرپرستی و مبارزه با تبعیض جنیستی در حوزه عمومی و دانشگاهی ...یا زنان افغانی برای حقوقی اساسی یا زنان عربستان برای حق حضور در عرصه عمومی و حقوق ابتدایی. بنابراین کمک زنان به یکدیگر یعنی ایجاد شبکه پویا و فعال در میان خودشان نه کمک رسانی صرف مالی به دیگر زنان. همبستگی ما در درک تفاوت ها و تلاش برای حمایت از یکدیگر و رساندن صدایمان به دیگر زنان جهان در این عرصه هست. برای ایجاد دنیایی انسانی، آزاد و بدون نابرابری»

وی در سخنان خود با اشاره به مبارزات آگاهانه و گسترده زنان ایران، جنبش زنان ایران را از جنبش های فعال ، تاثیرگذار و ارتقادهنده دموکراسی درایران دانست و گفت مقاومت بزرگ زنان طی 30 سال گذشته و حضور گسترده آنان در حوزه های اجتماعی ، آموزشی و فرهنگی تاثیر زیادی بر دموکراتیزه کردن جامعه مردسالار داشته است. اگر جنبش های دموکراتیک بتوانند از الگوهای عملی جنبش زنان بهره گیرند هم خودشان را دموکراتیزه می کنندو هم بر جامعه و حاکمیت تاثیر می گذارند. او درادامه گفت : فشار گسترده دراین سال ها زنان را به مقاومت واداشته و زنان نقش خود را از قربانی به فعال اجتماعی تغییر داده اند، هر جنبش دموکراتیکی که ادعای تغییر و خواسته تغییر دارد شایسته است که آموزه های جنبش زنان را و فعالیت مسالمت آمیز وخشونت ستیز زنان را نه تنها در مطالبات که در روش هاشان به کار گیرد.

venerdì 20 novembre 2009

Incontro con La scrittrice e giornalista iraniana a palazzo Malvezzi Bologna


http://www.provincia.bologna.it/probo/Engine/RAServePG.php/P/1124210010300
/M/309510010310
La scrittrice e giornalista iraniana Parvin Ardalan è stata ospite della Provincia a palazzo Malvezzi, dove nel tardo pomeriggio di giovedì 19 novembre ha incontrato la presidente Beatrice Draghetti e l'assessore alle Pari opportunità Gabriella Montera.

Parvin Ardalan è stata invitata in Italia nell'ambito dell'iniziativa "Incontri del Mediterraneo", ottava edizione dedicata all'Iran, che ha luogo a Riccione e a Rimini.

La scrittrice iraniana è impegnata dal 1990 come attivista per i diritti delle donne nel suo Paese e nel 2007 ha ottenuto l'Olof Palm Prize per aver fatto dell'uguaglianza dei diritti fra uomini e donne il punto centrale della battaglia per la democrazia in Iran.

All'incontro con Parvin Ardalan, protagonista internazionale della lotta per i diritti delle donne, sono state invitate le Assessore alle Pari opportunità dei Comuni del territorio e le Associazioni femminili di Bologna.

La Provincia di Bologna ha ospitato la testimonianza della scrittrice iraniana in segno di solidarietà e sostegno nei confronti della lotta che sta conducendo contro la discriminazione e a favore dell'uguaglianza dei diritti fra uomini e donne in Iran attraverso la campagna ''Un milione di firme'' (per informazioni www.we-change.org)

ملاقات با پروین اردلان نویسنده ,فعال حقوق زنان و روزناهم نگار ایرانی در کاخ استانداری بولونیا ایتالیاhttp://www.provincia.bologna.it/probo/Engine/RAServePG.php/P/1124210010300/M/309510010310


نوامبر 19
روزنامه نگار, فعال حقوق زنان و نویسنده ایرانی پروین اردلان مهمان شهر بولونیا
استاندار شهر خانم بئاتریس دراگتی و مسئول فرهنگی و حقوق برابر خانم گابریلا مونترا در کاخ مالوزینا با پروین ملاقات کردند

پروین اردلان به دعوت
Associazione Michele Pulici
و
در جریان هشتمین برنامه سالانه
Incontri del Mediterraneo
که امسال برنامه به ایران تعلق داشت ودر شهر ریچونه اجرا گردید, به ایتالیا آمده
است.
این نویسنده ایرانی که از سال 1990 فعال حقوق زنان در کشورش می باشد, در سال 2007 برنده جایزه اولاف پالمه بخاطر مبارزاتش برای رسیدن به دموکراسی در ایران از طریق برابری حقوق بین زن و مرد میباشد.

برای ملاقات با پروین اردلان شخصیت بین المللی و مبارزحقوق زنان, تمام مسئولان حقوق برابر شهرداریهای استان و انجمن های زنان شهر بولونیا
دعوت شده بودند.

شهر بولونیا به نشانه همبستگی وحمایت مبارزه ای که بر علیه تبعیض و برای برابری حقوق بین زنان و مردان ایران از طریق" کمپین یک میلیون امضا"انجام میگیرد
مهماندار نویسنده ای شد که خود شاهد عینی این کمپین است
برای اطلاعات بیشتر

www.we-change.org

lunedì 16 novembre 2009

Parvin Ardalan a Riccione in Festival di Incontri del Mediterraneo


http"http://www.newsrimini.it/news//2009/novembre/16/riccione/incontri_del_mediterraneo._giornalista_iraniana_parvin_ardalan_ospite_domani.
9/novembre/16/riccione/incontri_del_mediterraneo._giornalista_iraniana_parvin_ardalan_ospite_domani.html

"Esclusione delle donne in Iran è sistematica sia nell'ambito legale che culturale". Parvin Ardalan, la giornalista iraniana vincintrice nel 2007 del Premio Olof Palme per i diritti umani, domani sarà ospite degli incontri del mediterraneo alle 20.30 al Palazzo del Turismo.

RICCIONE | 16 novembre 2009 | "Iran: le donne" è il titolo del dibattito che si svolgerà domani 17 novembre alle 20.30 al Palazzo del Turismo di Riccione. Insieme alla Ardalan anche l'autrice del documentario "Where do i belong?", Mahvash Sheikholeslami.

"Fare oggi i giornalisti significa cogliere idee e azioni, senza seguire l'apparenza delle cose - ha anticipato Parvin Ardalan mentre raggiungeva l'Italia - Ed in Iran questo è difficile da atturare. In tutti questi anni sono sempre stata sotto la pressione della polizia".


Parvin Ardalan nel 2007, insieme a Nooshin Ahmadi Khorasani e altre due attiviste è stata condannata a tre anni di carcere per aver partecipato alle manifestazioni del 12 giugno 2006 nella piazza “Haft-e tir” a Tehran" con la seguente condanna “ minaccia alla sicurezza nazionale".
Parvin Ardalan, nata a Tehran, è attivista per i diritti delle donne, scrittore e giornalista. Insieme a Nooshin Ahmadi Khorasani, nel 1990, ha istituito il Women’s Cultural Centre (Markaz-e Farhangi-ye Zanan), un centro per la formazione di opinioni, analizzare e documentare le questioni delle donne in Iran.
Dal 2005 l’organizzazione pubblica una rivista on-line sui diritti delle donne, Zanestan, con Ardalan come editor. Il giornale si è occupato delle problematiche del matrimonio, della prostituzione, dell’istruzione, dell’AIDS e della violenza contro le donne. Le è stato assegnato il Premio Olof Palme nel 2007 per la sua lotta per la parità di diritti tra uomini e donne in Iran, e per lotta costante contro la censura (a causa del divieto dell’espatrio non è riuscita a partecipare alla premiazione).
In questo periodo sono nel mirino gli spazi web dei movimenti che si battono per i diritti delle donne del paese islamico. "Vogliono ridurci al silenzio" ha raccontato Parvin Ardalan che opera in Change4equality, un'organizzazione che sta tentando di raccogliere un milione di firme per scuotere le coscienze delle donne iraniane, per dimostrare al governo che esiste la parità fra i sessi, per chiedere che vengano abrogate le leggi locali che discriminano le donne.

Ma cosa pensa Parvin Ardalan della Rivoluzione Verde?
"Sono perplessa - ci dice al telefono - Avrei preferito una rivoluzione multicolore. Quando si parla di democrazia bisognerebbe coinvolgere tante persone. Quindi rimango perplessa su questo movimento".

Parvin Ardalan è tra i fondatori del "Centro Culturale delle Donne Iraniane" , è membro attivo della "Campagna per un milione di firme" e la direttrice del Giornale online "Tribuna delle femministe" e membro del comitato di redzione del giornale online "Zanestan".