lunedì 7 maggio 2012

نرگس محمدی می گوید : من یک جنایتکار نیستم، هرگز گناهی انجام ندادهام که برای آن عذر خواهی کنم

http://www.alexanderlanger.org/it/0/3326
اطلاعیه مطبوعاتی بنیاد الکساندر لانگر حکم سال ۶زندان نرگس محمدی روزنامه نگار معاون و سخنگوی کانون مدافعان حقوقق بشر و پرزیدنت کمیته اجرایی شورای ملی صلح و برنده جایزه بنیاد الکساند لانگر ۲۰۰۹ را محکوم می کند نرگس محمدی مادر دو کودک خردسال در ماه مارس از طرف دادگاه به ۶ سال زندان به دلیل مبارزه برای دکوکراسی و حقوق بشر بر ایران محکوم شد. در تاریخ ۲۱ ماه آوریل به زندان افتاد نقاش و فعال حقوق بشر ایرانی پرستو فروهر مهمان ما ۳ و ۴ ماه می در تیرول جنوبی ، برای صحبت در مورد کتابش "در سرزمینی که در آن پدر و مادرم به قتل رسیدند " ما را در در خواستمان برای آزادی نرگس محمدی و همه زندانیان عقیدتی حمایت می کند من یک جنایتکار نیستم، هرگز گناهی انجام ندادهام که برای آن عزر خواهی کنم در ۵ مارس ۲۰۱۲ نرگس محمدی، برنده جایزه الکساندر لانگر ۲۰۰۹، به ۶ سال زندان محکوم شد برای فعلیتاش در دفاع از حقوق بشر در ایران. نرگس محمدی فعال حقوق بشر ایرانی نظر خودش را درمور این حکم اینگونه بیان می کند ٌُ من یک جنایتکار نیستم و گناهی انجام نداده ام که برای آن تقاضای بخشش کنمُ . وی در سال ۲۰۱۱ به ۱۱ سال زندان به دلیل ُ فعالیت علیه امنیت ملی ، همکاری در کانوم مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام ُ محکوم شد و در در خواست تجدید نظر حکم به ۶ سال کاهش یافت و در تاریخ ۲۱ اوریل نرگس روانه زندان شد. نرگس محمدی دارای دو کودک خردسال می باشد بنیاد الکساندر در حمایت برنده جایزه اش موضع گیری می کند و در خواست آزادی ترگس محمدی و تمام زندانیانی را که بدلیل ایده در ایران در زندان هستند را دارد. انزو نیکولودی پرزیدنت بنیاد الکساندر لانگر می گوید ُاین زندانیان زن و مرد یک خطر برای امنیت کشور نیستند بلکه ثروتی هستند که ایران نمی تواند و نباید برای پیشرفت سیاسی و دموکراتیک کشور نادیده بگیردد. برای حمایت از این در خواست جمع کردن امضا از طریق بنیاد الکساندر لانگر، امنستی بین الملل و حقوق بشر بین اللل انجام شد. تمام زندگی در مبارزه برای احقاق حقوق بشر در ایران نرگس محمدی در سال ۱۹۷۲ در زنجان به دنیا آمد از همان سالهای دانشگاه به فعالیت در مورد حقوق زنان و دانشجویان پرداخت، در سال ۲۰۰۱ با تقی رحمانی استاد دانشگاه ازدواج می کند که صاحب دو فرزند می شوند، درست بعد از ازدواج تقی به زندان می افتد و دو سال در زندان باقی می ماند، تکرار زندانی شدن تقی رحمانی باعث می شود که نرگس شرایط زندانیان سیاسی را محکوم کندو به دلیل همین متهم کردن ها دو بار به زندان می افتد، به خاطر تجربه زندان نرگس با شهامت بیشتر از زندانیان سیاسی و فامیلشان حمایت می کند.. در سال ۲۰۰۸ به ریاست کمیته اجرایی شورای صلح انتخاب می شود کهمخالف هر نوع ایده نظامی و تروریستی است .ُ شورای ملی صلح ُ می خوهد ُ یک ایران دیگرُ را بشناساند که متعهد به ایجاد صلح، امنیت و ثبات از طریق مدارا و دوستی است. در ۲۰۰۹ برنده جایزه بنیاد الکساندر می شود نرگس محمدی همکار نزدیک شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ می باشد فعالان حفوق بشر در تبعید ، محکومان و زندانیان و استان تیرول جنوبی تعداد بیشماری از فعلان حقوق بشر ایران در خارج از ایران زندگی می کنند. زنان زندانی سیاسی امروز ۵۲ نفر هستند، تیرول جنوبی از طرق مختلف با این دنیای فعالان در تبعید در تماس است و از آنها حمایت می کند. پرستو فروهر فعال حقوق بشر و هنرمند نقاش که از سالها در آلمان زندگی می کند در روزهای ۳ و ۴ ماه می ۲۰۱۲ مهمان بنیاد الکساندر لانگر در دو نشست می باشد در این دو نشست از کتابش " در سرزمینی که پدر و مادرم را کشتند" صحبتش را از قتل سیاسی پدر و مادرش شروع خواهد کرد که در اواخر سالهای ۱۹۹۰ اتفاق افتاد . و بعد اتفاقاتی را تعریف می کند که هر ساله در سفرهایش که برای سالگرد قتل پدر و مادرش در ایران رخ می دهند. پرستو فروهر همراه دیگر فعالان حقوق بشر مقیم تیرول جنوبی از نرگس محمدی پشتیبانی و حمایت می کند با این در خواست می خواهیم حمایت خود را از نرگس محمدی و همه مخالفین دگر اندیش در داخل و خارج از ایران که برای ایجاد حقوق و دموکراسی در کشورشان تلاش می کنند، اعلام داریم. ُممکن نیست بتوانیم اسم همه را در این جا یاد آوری کنیم ُ ولی شخصیت دیگری را که در تیرول جنوبی برنده جایزه حقوق بشر بین الملل شده را می بایست یاد آوری کرد و آن نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر و فعال بر علیه اعدام ، برنده جایزه حقوق بشر بین الملل ۲۰۰۸ است که از سپتامبر ۲۰۱۰ در زندان می باشد.