sabato 20 giugno 2009

خاک مرا به باد مدهNon distruggere la mia terra.di Simin Behbahani

خاک مرا به باد مده

آخرین سروده سیمین بهبهانی - 28 خرداد 1388
http://www.zanschool.net/spip.php?article2658
مدرسه فمینیستی: سیمین بهبهانی، بانوی شعر و غزل ایران، تازه ترین سروده خود را با نام «خاک مرا به باد مده»، به ملت آزادیخواه ایران تقدیم کرد:

خاک مرا به باد مده

- گر شعله های خشم وطن / زین بیشتر بلند شود
- ترسم به روی سنگ لحد / نامت عجین به گند شود
- پر گوی و یاوه ساز شدی، / بی حد زبان دراز شدی
- ابرام ژاژخایی ی تو / اسباب ریشخند شود
- هرجا دروغ یافته ای / درهم چو رشته بافته ای
- ترسم که آنچه تافته ای / بر گردنت کمند شود
- باد غرور در سر تو، / کور است چشم باور تو
- پیلی که اوفتد به زمین / حاشا دگر بلند شود
- بر سر کله گشاد منه، / خاک مرا به باد مده
- ابر عبوس اوج - طلب / پابوس آبکند شود
- بس کن خروش و همهمه را، / در خاک و خون مکش همه را
- کاری مکن که خلق خدا / گریان و سوگمند شود

***
- نفرین من مباد تو را / زان رو که در مقام رضا
- دشمن چو دردمند شود، / خاطر مرا نژند شود
- خواهی گر آتشم بزنی / یا قصد سنگسار کنی
- کبریت و سنگ در کف تو / خاموش و بی گزند شود

- سیمین بهبهانی
- 25 خرداد 1388

شعر سیمین بهبهانی در راهپیمایی میلیونی روز پنج شنبه 28 خردادماه 1388 در میدان امام خمینی