mercoledì 17 dicembre 2008

حقوق بشر وهمبستگی وکلا


اعلام همبستگی وحمایت وکلای استان بولزانو از نسرین ستوده 16.12.2008

کانون وکلای شهر بولزانو در نشست دیروز با رضا خندان و دخترشان همبستگی خود را با نسرین ستوده اعلام کردند

نسرین ستوده که برای گرفتن جایزه حقوق بشر بین الملل به ایتا لیا دعوت شده بود در تاریخ 10.12.2008در هنکام خروج ازایران بعد از گذشتن از محوطه مهر گذرنامه فرودگاه ممنوع الخروج اعلام شد واز سفر باز ماند. رئيس کانون وکلای استان بولزانو ماریا کارملا کاریرا دیروز همبستگی محکم همه وکلا رابا نسرین به شوهرش اعلام کرد. و بعنوان قدر دانی از فعالیتهای همکار ایرانی یک لوحه تقدیر و یک هزار یورو باسپاس از زحماتش به شوهر و دخترشان داده شد. نسرین ستوده در تابستان گذشته در هنگام دفاع از موکلانش که برای دفاع از حقوقشان که طبق قوانین ایران نا عادلانه است دستگیر شد
شوهر نسرین در سخنان کوتاهش گفت که این قدر دانی ها به همسرم نیروی بیشتری برای پیش برد راهش خواهد داد و همینطور نیرو به جنبش زنان برای ادامه کوششان در دفاع از حقوق مدنی. نسرین بخاطر پرونده تابستانش می بایست بزودی به دفاع از خود روانه دادگاه گردد.