giovedì 24 giugno 2010

بیانیه بنیاد الکساندر لانگر برای تجمع در بولزانو برای آزادی نرگس محمدی وتمام زندانیان عقیدتی در ایران


شنبه 3 جولای 2010 (12 تیر 1389) – تجمع در بولزانو برای آزادی نرگس محمدی وتمام زندانیان ایران

با کمال نگرانی خبر بازداشت نرگس محمدی (برندۀ جایزۀ الکساندر لانگرایتالیا 2009 ) را به دست ماموران امنیتی ایران، دریافت کردیم. بازداشت نرگس محمدی شبِ پنجشنبه، 11 جون 2010 اتفاق افتاد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، اطلاع داد که پلیس با نشان دادن مجوزی بدون نام و مبهم، دلیل بازداشت را اینگونه بیان کرد: "موظف هستیم افرادی که فعالیّت ضد دولتی یا ضد امنیت ملی می کنند را بازداشت کنیم".
مدتی بود که فشارهای دولتی به نرگس محمدی بیشتر شده بود، به او فشار می آوردند که مجبورش کنند از فعالیت برای کانون مدافعان حقوق بشر کناره گیری کند. به همین دلیل چندین بار از او بازجویی و در نوامبر 2009 او را از کار اخراج کردند.
نرگس محمدی در زندان اوین، در سلول انفرادی و با شرایطی متغایر با سلامت جسمی به سر می برد (او سه سال پیش دچار آمبولی ریوی شده است). از طریق یکی از زندانیان که در طی روزهای گذشته و با وثیقه از زندان بیرون آمده به اطلاع رسانده که تصمیم دارد اعتصاب غذا کند.
در می ماه سال گذشته پاسپورتش را ضبط کردند و به او اجازۀ سفربه ایتالیا برای دریافت جایزه اش را ندادند. در جولای 2009 شیرین عبادی به جای نرگس محمدیدر مراسم اهدای جایزه شرکت کرد و در همان روزها به مجلس و سنا دعوت شد. جانفرانکو فینی، رئیس مجلس ایتالیا، به همان مناسبت گفت که هنگامی که نرگس محمدی پاسپورت خود را دریافت کند مهمان ایتالیا خواهد بود.
با نرگس محمدی، صدها فعال حقوق بشر و خبر نگارکه برای دفاع از حقوق مدنی و انسانی مبارزه می کنند در زندان هستند. برای آزادی آنها، 12 جون گذشته (22 خرداد) تجمعی همراه با جمع آوری امضاء در بولزانو و دیگر شهرهای دنیا برگزار شد.
از همه شهروندان ,از نمایندگان مؤسسات، انجمن ها و ارگانهای خبری تقاضا می کنیم که با بیانیۀ آزادی نرگس محمدی و همۀ زندانیان ایرانی اعلام همبستگی کرده و به آن ملحق شوند.
نام مراکزی که به این بیانیه ملحق می شوند در روز تجمع 3 جولای 2010 اعلان خواهد شد.
ساعت شروع 18:30
مکان: میدان پاروکیا، مقابل کافه پلورال.
اولین امضاء کنندگان:
• کمیتۀ ایرانیان بولزانو
• بنیاد الکساندر لانگر
LINK: http://www.alexanderlanger.org/index.php?id=2794